Hebt u vragen, opmerkingen of andere feedback voor ons? Wij horen het graag!

T: 06 53767585
E: info@vdrecruitment.nl

van Tuyllstraat 42
3829 AD Hooglanderveen

Contact formulier

  • Accepted file types: doc, docx, rtf, pdf.
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

 Gebruiksvoorwaarden

De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook, commercieel of non-profit, te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

Deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kunnen noch VD Recruitment, noch zal raadpleger VD Recruitment hiervoor aansprakelijk stellen. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. VD Recruitment kan en zal evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links bij de raadpleger of indirect bij een derde partij schade zou voordoen van welke aard ook.

Verwijzingen naar andere sites

VD Recruitment is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt enkel informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.

Copyright & disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VD Recruitment.